Téma

STRAVAGANZA

Název 19. ročníku Barokních podvečerů odkazuje na skladby, jež lze charakterizovat jako extravagantní, experimentální, fantaskní nebo programní. Od konce 16. století tak byly označovány skladby různých forem s neobvyklým pojetím melodie, harmonie či rytmu. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat. Označení La stravaganza použil například Vivaldi pro svou sbírku sólových koncertů, v nichž představil novou zvukovost a objevné melodické vedení.

Les plaisirs

Úvodní koncert jarní řady zahájí „programní“ díla autorů německého a francouzského prostoru. V úvodu zazní suita Entrata per la tavola od darmstadtského kapelníka a současníka Johanna Sebastiana Bacha, Christopha Graupnera; následovat bude „Kantáta o kávě“ J. S. Bacha a vybrané části z kantát Le Caffé a Bachus Nicolase Berniera.

DETAIL KONCERTU

Bizzaria

V pořadí druhý koncert přinese posluchačům výjimečná a v České republice velmi zřídka hraná díla mistrů houslové virtuozity. Autor úvodní skladby, Carlo Farina, složil také Capriccio stravagante, v němž lze slyšet imitaci kočky a psa. Na koncertě bude možné slyšet mimo jiné i kukaččí zpěv v podání Bernarda Pasquiniho či skřivana z pera Alessandra Pogliettiho. Celý koncert uzavře výjimečná a virtuosní sonáta původem českého skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Tato skladba unikátně dochovaná v zámecké hudební sbírce v Kroměříži obsahuje celkem devět vět plných zvukomalebných efektů – od imitace různých zvířat až po pochod mušketýrů.

DETAIL KONCERTU

Vodní hudba

Další z koncertů je věnován hudebnímu ztvárnění různých podob vodního živlu, a to z pera hvězdné čtveřice autorů: Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha a Georga Philippa Telemanna.

DETAIL KONCERTU